Kwalificaties

Kenteq

Kenteq is het kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Met de Kenteq-certificering leidt Bluetech Engineering technisch talent op in BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) en BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) -trajecten. Door samen te werken met een opleidingsinstantie blijven onze mensen zichzelf uitdagen en groeien in hun functie en vakgebied.

 

VCU

Bluetech Engineering is VCU-gecertificeerd (Veiligheid Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus). VCU bevat een veelzijdig en compleet systeem waarmee Bluetech Engineering gestructureerd vormgeeft aan het Arbo-beleid. De veiligheid en gezondheid van onze professionals staan hierbij centraal.

 

Stichting Normering Arbeid: NEN 4400-1

SNA, de Stichting Normering Arbeid (voorheen Stichting Financiële Toetsing), is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten bemiddelen. Het keurmerk is gebaseerd op de NEN 4400-1, en biedt bescherming tegen fraude en illegaliteit. Wij bewijzen met dit erkende keurmerk dat onze administratie op orde is, wij correct de juiste loonheffingen afdragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

 

VOG-verklaring

Al onze mensen zijn in het bezit van een VOG-verklaring. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Als iemand een VOG aanvraagt, doet de dienst Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Een rechtspersoon is een bedrijf of organisatie en diens bestuurders, vennoten, maten of beheerders.