DE BESTE AANPAK VOOR BIM?

Het Bouw Informatie Model (BIM) zit middenin een veranderingsproces. Het is een veelbesproken onderwerp en als detacheringsbureau binnen de installatietechniek volgen wij de ontwikkelingen dan ook op de voet. We zijn nauw betrokken bij onze relaties en daarom is het belangrijk om regelmatig te inventariseren waar de behoeftes liggen en wat er speelt op dit gebied. Wij vroegen ons af waar de huidige vraag in de markt ligt en hoe de toekomst van BIM eruitziet. Met het beantwoorden van deze vragen blijven we vooroplopen en spelen we goed in op de bewegingen binnen de markt. We deden onderzoek bij veel van onze opdrachtgevers, waarmee we inzicht kregen in hoe het er in de praktijk aan toegaat en wat de verwachtingen voor de toekomst van BIM zijn. Een belangrijke conclusie die wij trokken, is dat BIM binnen de installatietechniek in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen.

De organisatiekennis van BIM is zeer verdeeld; van matige tot voldoende kennis. Slechts een aantal bedrijven beschikt over goede kennis van BIM. Bij veel bedrijven is hier nog een hoop winst te behalen. Daarnaast wordt minder dan de helft van de projecten momenteel via de BIM-methodiek uitgevoerd. Een opvallende verwachting is dat dit in de komende vijf jaar verschuift naar meer dan de helft. In de toekomst is er dus veel te doen op het gebied van BIM en ook de behoefte aan ervaren personeel groeit.

Bij alle organisaties werken opgeleide medewerkers. Een minderheid leidt deze mensen zelf op en het grootste deel doet dit in samenwerking met een opleidingsinstituut. Er zijn veel verschillende opleidingscentra- en instituten, maar het huidige aanbod van opleidingen voldoet bijna allemaal aan het juiste niveau.

Vaak is er een tekort aan inhuurpersoneel, ondanks dat veel organisaties hier gebruik van maken. Van alle openstaande functies is de vraag naar BIM-modelleurs het hoogst. Van een BIM-modelleur wordt momenteel verwacht dat hij:

technische kennis van het vakgebied heeft;
beschikt over gedegen softwarekennis;
bekend is met de BIM-methodiek;
een abstract denkniveau heeft in combinatie met een helikopterview;
integraal kan samenwerken.
In de toekomst worden er op het gebied van BIM de volgende dingen verwacht:

het takenpakket van project betrokkenen verschuift;
acceptatie BIM zal op een hoger niveau liggen;
de vraag naar het kennisniveau wordt opgehoogd;
een verbreding van het takenpakket;
commitment in teamverband is een eis.
Zelf ervaren wij dat veel installateurs nog zoeken naar de beste manier om om te gaan met de BIM-methodiek. Er zijn veel vragen, wat ook samenhangt met het acceptatieniveau. Een procesverandering is gaande en wij spelen in op de stappen die daarbij horen. Het traditionele ontwerp verdwijnt langzaam en wordt vervangen door een volledig geautomatiseerd Bouw Informatie Model, waarin alle betrokken partijen samenkomen. Wij blijven investeren in technische professionals en delen graag onze kennis. Een integrale aanpak en intensieve samenwerking zijn namelijk vereist om BIM tot een succes te maken!

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaand verhaal? Ik neem graag persoonlijk contact met je op om de ontwikkelingen in BIM verder toe te lichten. Lees hier een eerder
blog over BIM.