SAFETY EN SECURITY

Door Michael Dubbelaar

Safety en Security

Bij Bluetech Engineering werken we met een duidelijke focus op elektrotechniek en werktuigbouwkunde en hierbinnen zijn we actief op het gebied van werkvoorbereiding, engineering en projectmanagement. Als werkvoorbereider / engineer werk ik via Bluetech Engineering bij Mansveld, in die functie ben ik verantwoordelijk voor Safety en Security. Onder Safety vallen brandbeveiliging- en ontruimingsinstallaties, onder Security vooral inbraaksystemen, CCTV en toegangscontrole. In dit artikel geef ik een kijkje in de totstandkoming van brandbeveiliging en ontruimingsinstallaties.

 Een belangrijke factor voor brandbeveiliging en ontruimingsinstallaties is de wet- en regelgeving. Een brandmeldsysteem moet voldoen aan NEN2535. Om dit te realiseren zijn gegevens nodig, die tijdens de bouw nog weleens veranderen. Zo ontstaan soms grote uitdagingen, die ieder project weer interessant maken. Met een team van vakbekwame specialisten –monteurs en programmeurs– werken we intensief samen om tijdens de montage van de componenten de bouwkundige wijzigingen te signaleren en volgens de voorschriften door te voeren in de installatie.

Een brandmelderproject begint met een getekend upd (uitgangspuntendocument) of pve (programma van eisen) volgens NEN2535.  In deze documenten worden alle gegevens verzameld waar de installatie bij ingebruikname aan dient te voldoen. Dit is een mix van wat verplicht is volgens de NEN-norm en eisen van gemeente, brandweer, verzekering en eigenaar. Voor ons is het heel belangrijk dat de opdrachtgever in het upd en pve vermeldt wat de centrale moet doen bij een brandmelding. De programmeur kan dan de juiste actie bij een melder programmeren: van het aansturen van een slow-whoop tot contact maken met een RAC of PAC en sturingen naar andere installaties. Zo breidt de brand niet verder uit en worden de mensen tijdig in veiligheid gebracht.

Er zijn grote verschillen tussen bijvoorbeeld het kantoorgebouw van een makelaar en een winkelcentrum met veel publiek, wat bepalend is voor het upd en pve. Als alles is ingevuld, maakt de engineer een plattegrond van het gebouw of object dat gebouwd wordt. Met de plattegrond vertaalt de engineer de opdracht door naar een installatie. Brandmelderinstallaties hebben in grote lijnen altijd dezelfde basis: het systeem bestaat uit een centrale waaraan brandmelders, handmelders en sounders (slow-whoops) zijn gekoppeld, aangevuld met modules of contacten om brand- en storingsmeldingen door te geven aan een RAC (Regionale Alarmcentrale) en/of een PAC (Particuliere Alarmcentrale).

Wanneer de wensen van de opdrachtgever duidelijk zijn, passen we het systeem daar met maatwerk op aan. De omvang van bijvoorbeeld een goederenopslag of het aantal mensen dat gealarmeerd moet worden, is van belang bij het afstemmen van de installatie. Zo gebruiken we bij grote gebouwen of op locaties waar veel mensen aanwezig zijn, naast slow-whoops, een separate ontruimingsalarminstallatie. Deze installatie geeft gesproken woord weer en instrueert de aanwezigen, bijvoorbeeld met: “U dient het gebouw te verlaten via de nooduitgang, maak geen gebruik van de lift”. Dit kan in drie talen. De brandweer kan vervolgens met een gekoppelde microfoon aanvullende instructies geven over waar de aanwezigen zich naartoe moeten begeven.

Doordat het maatwerk is, bouwen we nooit dezelfde installatie. De eisen aan het type gebouw en de wensen van de opdrachtgever vormen voor ons altijd een mooie en interessante basis voor een nieuw project. Een brandmeldinstallatie die van de eerste tekening uitgroeit tot ontwerp en uiteindelijk wordt opgeleverd aan de eindgebruiker, maakt mijn werk iedere keer weer leuk.