Privacyverklaring

Bluetech Engineering houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens, die je via deze website verstrekt, zullen gebruiken. Bluetech Engineering zal privacygevoelige informatie vertrouwelijk behandelen en de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Bluetech Engineering behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. In geval van wijziging ten aanzien van onze privacyverklaring, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Algemene gegevens

Van alle bezoekers van deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, meest bezochte pagina’s, aantallen cv’s, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Bluetech Engineering maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie een bepaalde bezoeker kan herkennen. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website, maakt Bluetech Engineering gebruik van die cookies. Zo houdt een statistiekenprogramma voor Bluetech Engineering  bij hoe onze bezoekers door de site heen ‘surfen’. Hierdoor kan Bluetech Engineering de site gebruiksvriendelijker, logischer en toegankelijker maken.

Reageren op vacatures

Om jou in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij een aantal gegevens nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wanneer je het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan Bluetech Engineering om jouw persoonlijke gegevens te bewaren, te verwerken en aan potentiële opdrachtgevers ter beschikking te stellen, totdat jij aangeeft dit niet meer te willen.

Bluetech Engineering verstrekt alleen persoonlijke gegevens aan potentiële opdrachtgevers wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.

Bluetech Engineering zal jouw privacygevoelige informatie adequaat beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit middels gedrags-, beveiligings- en technologische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens.

Reageren op campagnes en winacties

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens indien je deze aan ons verstrekt. Waarbij we gebruik maken van Typeform en de registratieformulieren op de website.

Gegevens wijzigen en verwijderen

Je kunt op elk gewenst moment besluiten om je privacygevoelige informatie aan te passen of te laten wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij Bluetech Engineering verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan onderstaand e-mail adres.

Bluetech Engineering zal je verzoek zorgvuldig behandelen en onderzoeken of en tot welke mate we zo snel mogelijk aan je verzoek kunnen voldoen. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen omdat er een ander zwaarder belang is die ons verplicht je gegevens te bewaren. Als je bijvoorbeeld bij ons gewerkt hebt, moeten we voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, kun je een e-mail sturen naar info@bluetech-engineering.nl